Deze website is opgericht door Marieke Jansen met als doel zoveel mogelijk mensen op een juiste manier te informeren over alles omtrent schimmelinfecties. Op de website komt dagelijks nieuwe informatie over dit brede onderwerp. We proberen alle artikelen zo actueel mogelijk te houden door ze regelmatig te updaten.

Schimmelinfectie-man.nl is lid van diverse vakbladen, zoals het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) en het Nederlands Tijdschrift voor Dermatologie en Venereologie. Ook schaffen we regelmatig boeken aan om onze artikelen —daar waar nodig— aan te vullen.

Toch zullen we vast bij tijd en wijle tekortschieten in het up-to-date houden van onze artikelen. Suggesties en tips zijn van harte welkom. Ook zijn we blij met ervaringsverhalen. Deze kunnen veel toevoegen en andere mensen met dezelfde aandoening of problemen steun geven. Neem hiervoor contact met ons op.